Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Dominik Zosinčuk (edesazalom.hu) (székhely: Na Žlábku 456, Světice, Csehország, adószám: CZ8904062409), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Dominik Zosinčuk

A szolgáltató székhelye: Na Žlábku 456, Světice, Csehország

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@edesazalom.hu

Cégjegyzékszáma:76288960

Adószáma:CZ8904062409

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): bejegyezve Říčany város hivatalánál, Csehország

Telefonszámai:+420 792 833 733

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Csehország

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az áSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. A kínált termékek kizárólag online vásárolhatók meg. A termék ára tartalmazza az áfát és az újrahasznosítási díjat. A szállítási árat a kosárban történő kiválasztáskor külön feltüntetjük..

1.5. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. 

1.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.7. Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap tartalmazza különösen a megrendelt árura vonatkozó információkat (a megrendelt árut a vevő "helyezi" az áruház webes felületének elektronikus kosarába), az áru vételárának fizetési módját, a megrendelt áru kért szállítási módjára vonatkozó információkat, valamint az áru szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat (a továbbiakban együttesen "megrendelés").

1.8. Mielőtt a megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevő jogosult ellenőrizni és módosítani a Vevő által a megrendelésbe bevitt adatokat, beleértve a Vevő azon képességét is, hogy a megrendelésbe bevitt adatokból eredő hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a megrendelést a "Megrendelés teljesítése" gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben.

1.9. A fizetés lehetséges hitelkártyával a Comgate fizetési átjárón keresztül, utánvéttel vagy banki átutalással. A szállítás a Packeta-n keresztül a kiszállítási helyre vagy a DPD futárszolgálattal közvetlenül a címre lehetséges.

1.10. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.11. A megrendelések feldolgozása mikor történik

1.12. általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.13. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.14. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Jótállás

1.15. Az eladott árukra 2 év garancia vonatkozik

Panaszkezelés

1.16. Ha vissza szeretné küldeni az árut, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Küldeni fogunk Önnek egy visszaküldési kódot a küldeményhez, amelyet aztán bármelyik Packeta leadási ponton leadhat.

Vegyes rendelkezések

1.17. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Csehország Bíróság illetékességét.

Světice, 1. 9. 2023